Změny v doručování dle novely zákoníku práce

Vydáno: 8 minut čtení

Ke dni 30. 7. 2020 vešla v účinnost část novely zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb., a to mimo jiné také část týkající se doručování důležitých pracovněprávních písemností, tedy některé změny právní úpravy obsažené v § 334 až § 337 zákoníku práce. V praxi se tato úprava aplikuje především na doručování písemností, kterými se rozvazují pracovní poměry, tedy především výpovědi z pracovního poměru.

Doručování písemností v novele

Obsah novely zákoníku práce v oblasti doručování by se dal shrnout jako oprava největších chyb a vypuštění nejzbytečnějších administrativních požadavků (v praxi jen obtížně realizovatelných), které tuto oblast trápily dlouhé roky, ale nikdy nebyly natolik (politicky) důležité, aby se do některé z předchozích novel zákoníku práce vešly. V případě této novely se to již podařilo, což lze nepochybně kvitovat.

Novela především vypouští povinný pokus o osobní doručení písemnosti do bytu zaměstnance v případě, že mu není možné doručit písemnost přímo na pracovišti. Tento povinný pokus o doru

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce

Související články

Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Digitalizace pracovněprávní agendy v praxi
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti

Související otázky a odpovědi

Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Informace o obsahu pracovního poměru
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Přejmenování společnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Pracovní úraz - externí pracovník
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
65/1965 Sb. Zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Doručování písemností zaměstnanci zřizovatelem