Změny v doručování dle novely zákoníku práce

Vydáno: 8 minut čtení

Ke dni 30. 7. 2020 vešla v účinnost část novely zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb., a to mimo jiné také část týkající se doručování důležitých pracovněprávních písemností, tedy některé změny právní úpravy obsažené v § 334 až § 337 zákoníku práce. V praxi se tato úprava aplikuje především na doručování písemností, kterými se rozvazují pracovní poměry, tedy především výpovědi z pracovního poměru.

Doručování písemností v novele

Obsah novely zákoníku práce v oblasti doručování by se dal shrnout jako oprava největších chyb a vypuštění nejzbytečnějších administrativních požadavků (v praxi jen obtížně realizovatelných), které tuto oblast trápily dlouhé roky, ale nikdy nebyly natolik (politicky) důležité, aby se do některé z předchozích novel zákoníku práce vešly. V případě této novely se to již podařilo, což lze nepochybně kvitovat.

Novela především vypouští povinný pokus o osobní doručení písemnosti do bytu zaměstnance v případě, že mu není možné doručit písemnost přímo na pracovišti. Tento povinný pokus o doru

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Doručování písemností
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno

Související články

Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Digitalizace pracovněprávní agendy v praxi
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
65/1965 Sb. Zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Doručování písemností zaměstnanci zřizovatelem

Související otázky a odpovědi

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Převzetí zaměstnanců
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní smlouva - podpis oprávněné osoby za zaměstnavatele
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Druhý pracovní poměr
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Umělci – přezkoušení
Povinnosti zaměstnavatele vůči exekutorům
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP