Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou

Plné znění otázky

Zaměstnanec uzavřel v roce 2018 pracovní poměr na dobu určitou, který se následně dodatkem prodloužil na dobu neurčitou. Tento pracovní poměr skončil výpovědí ze strany zaměstnance. V roce 2019 zaměstnanec uzavřel se stejnou firmou nový pracovní poměr na dobu určitou na jinou pracovní pozici. I tento pracovní poměr se dodatkem prodloužil na dobu neurčitou a opět skončil výpovědí ze strany zaměstnance. Nyní by měl zaměstnanec zájem o uzavření nového pracovního poměru, který bude z počátku uzavřen opět na dobu určitou. Domníváme se, že když předcházející dva pracovní poměry byly prodlouženy na dobu neurčitou, nejedná se v tomto případě o řetězení pracovních poměrů dle §39 ZP. Je to tak správně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Přeložení
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Piloti letadel nově i jako OSVČ
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Převedení zaměstnance na jinou práci
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Těhotenství a pracovní poměr
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Informační povinnosti zaměstnavatele
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Evidence odpracované směny
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Pracovní poměr na dobu určitou
Jmenování na dobu určitou
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Dodatek k dohodě o provedení práce
Pracovní poměr na dobu určitou
Převod zaměstnance bez jeho souhlasu
Rozšíření pracovní pozice
Pracovní smlouva - změna pozice
Náplň práce
Převedení na jinou práci
Prodloužení pracovního poměru v době nemoci
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou

Související předpisy

§ 39.2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce