Zkrácený úvazek

Plné znění otázky

Je nějaký limit odpracovaných hodin pro zkrácený úvazek? Máme zaměstnankyni, která je na rodičovském příspěvku, 2. 1. 2018 by se měla vrátit do zaměstnání. My už pro ni práci nemáme, pozice je obsazena. Můžeme jí sice nabídnout obdobnou pozici, ale jen na 2 dny v týdnu. Zaměstnankyně s tím souhlasí, nemá zajištěno hlídání pro dítě. Lze na tento počet hodin uzavřít pracovní smlouvu? Je třeba ukončit původní pracovní poměr a udělat nový nebo lze udělat změnu dodatkem k původní pracovnímu poměru? Odměna bude vyšší, než je minimální mzda. Nástup by byl již 1. 12. 2017. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Převedení na jinou práci
Přeložení
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Převedení zaměstnance na jinou práci
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Skončení pracovního poměru
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Převod zaměstnance na jinou společnost
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Rodičovská dovolená
Pracovní smlouva
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
Pracovní poměr na dobu určitou
Diskriminace v odměňování
Refundace mzdy
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Odvolání z vedoucího pracovního místa a náležitosti převedení na jinou práci
Návrat na plný úvazek
Rozšíření pracovní pozice
Pracovní smlouva - změna pozice
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Dodatek k dohodě o provedení práce
Proplacení stravného
Pracovní poměr na dobu určitou

Související předpisy

§ 80 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce