Proplacení stravného

Plné znění otázky

Je možné dočasně přidělenému zaměstnanci k uživateli, který má svoje vlastní stravovací zařízení, proplatit ve mzdě jako nezdanitelný příjem hodnotu 55 % benefitní poukázky, kterou dostávají kmenoví zaměstnanci uživatele, a to v rámci zachování srovnatelných podmínek?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Přeložení
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Převedení zaměstnance na jinou práci
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Odměna z dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění - neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Neomluvená absence zaměstnance
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Bezúročná zápůjčka zaměstnanci a vliv na zaměstnavatele
Dovolená
Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění - mimořádné pojistné
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Jmenování na dobu určitou
Převod zaměstnance bez jeho souhlasu
Dodatek k dohodě o provedení práce
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou
Převedení na jinou práci
Prodloužení pracovního poměru v době nemoci
Pracovní poměr na dobu určitou
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce
Dočasné přidělení
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Pracovní smlouva

Související předpisy

§ 43a zákona 262/2006 Sb., zákoník práce