Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky

Vydáno: 12 minut čtení

V souvislosti s pohybem osob v rámci Evropské unie registrujeme tzv. mezinárodní prvek, což může být například výkon zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v jiném státě.

V takových případech se pak ve zdravotním pojištění postupuje podle:

  1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a
  2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

obě ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012.

Český zaměstnavatel, ať už právnická, nebo fyzická osoba, může zaměstnávat osoby ze zemí podléhajících režimu těchto koordinačních pravidel, kdy podle těchto nařízení postupují také občané a instituce ze států Evropské unie a dále z Norska, Islandu, Lichtenštejnska (států Evropského hospodářského prostoru) a ze Švýcarska. Pro všechny tyto státy budeme v dalším textu používat souhrnný pojem "členský stát".

Poznámka:

V přímé souvislosti s Brexitem platí, že podmínky v tomto článku uvedené se ještě v roce 2020 vztahují na občany a instituce ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Podmínky platné od

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Evropský průkaz zdravotního pojištění a "nové kartičky" VZP ČR
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnávání cizinců v České republice
Výkon nelegální práce cizinci
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti

Související otázky a odpovědi

Pojistné zahraničního zaměstnance
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání malého rozsahu
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Odstupné
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění