Jednatel a jeho cesty do sídla firmy

Plné znění otázky

Může být s jednatelem sjednáno jeho pravidelné pracoviště v místě jeho trvalého bydliště? Je možné mu v rámci cestovních náhrad proplatit čtvrtletní jízdenku na vlak, kterým dojíždí z místa svého bydliště do sídla firmy? Musí k těmto cestám existovat cestovní příkaz, či jen stačí nárok na náhrady cestovních nákladů dojednat ve smlouvě o výkonu funkce jednatele?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Převedení zaměstnance na jinou práci
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Automobil v pracovněprávních vztazích

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Práce z domova - místo výkonu práce
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Cestovné
Místo výkonu práce
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Cestovní náhrady u agentury práce
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Cestovní náhrady jednatele
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku

Související předpisy

§ 34a, 109 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 24 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 59, 194-199 zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)