EET - převod mezi pokladnami, stravenky pro zaměstnance

Plné znění otázky

Je evidovanou tržbou převod mezi pokladnami? Pokladna A vydá hotovost do hlavní pokladny B. Je tento příjem v pokladně B evidovanou tržbou?

Příjem za poměrnou část stravenky od zaměstnanců, kterou platí hotově do pokladny je nebo není evidovanou tržbou? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Obliba home-office v Evropě roste
Stravování zaměstnanců
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příprava zákona o zahraniční službě
Kontrola zdaňování příjmů
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé

Související otázky a odpovědi

Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Předčasné zrušení penzijního připojištění a dopady na zdanění
Služební vozidlo k soukromému užití
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Zaměstnanecké výhody – stravování
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond

Související předpisy

§ 3-6, 12 zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb