Předčasné zrušení penzijního připojištění a dopady na zdanění

Plné znění otázky

Ze strany klienta došlo v letošním roce k předčasnému zrušení připojištění (doba trvání 111 měsíců). Klient dostal odbytné, během trvání pojištění si neuplatňoval odečitatelnou položku - nebyl nárok, 2 roky mu přispíval zaměstnavatel. Penzijní společnost z příspěvků od zaměstnavatele odvedla 15% daň a také z výnosu spoření. Je potřeba za rok 2018 něco dodatečně zdanit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas

Související články

Obliba home-office v Evropě roste
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Za stejnou práci stejná odměna
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Příprava zákona o zahraniční službě
Kontrola zdaňování příjmů
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře

Související otázky a odpovědi

Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Služební vozidlo k soukromému užití
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
EET - převod mezi pokladnami, stravenky pro zaměstnance
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Zaměstnanecké výhody – stravování
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění

Související předpisy

§ 4, 6, 8, 10, 15, 38g, 38i zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů