DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení

Plné znění otázky

Zaměstnanec měl během roku uzavřeno několik navazujících dohod DPČ 1. 1. 2022 - 31. 5. 2022, DPP 1. 6 .2022 - 14. 8. 2022, DPČ 15. 8. 2022 - neurčito. Ve všech měsících vznikla účast na pojištění. Je povinnost jednotlivé pracovní vztahy přihlašovat a odhlašovat na OSSZ a zdravotní pojišťovně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Jednatel - ředitel
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Stravenkový paušál - prokurista
Dodatky k pracovní smlouvě - evidence a číslování
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Neplacené volno po část dne
Přihláška na OSSZ a ZP
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Sleva na pojistném u dlužníka
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Pracovněprávní úprava postavení jednatele jako likvidátora společnosti
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Odměny členů orgánů právnických osob
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Pojistné zahraničního zaměstnance
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a zdanění

Související články

Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Sociální zabezpečení studentů
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů