Práce na dálku u DPP

Plné znění otázky

Zaměstnavatel (spolek zabývající se ochranou určitých živočichů), který nemá žádné vlastní pracoviště, zaměstnává pracovníky na DPP. Tito zaměstnanci mají v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce např. "Lokality Jizerka a Bukovec v Jizerských horách". Zde tito zaměstnanci vykonávají práci v souvislosti s ochranou přírody. Předem se tedy počítá, že zaměstnanec bude pracovat v terénu a takto je postavena pracovní smlouva. Jedná se v tomto případě o práci na dálku? Pokud ano, mohla by být dohoda o práci na dálku sjednána přímo v pracovní smlouvě (přidáním několika odstavců) a její platnost by skončila s koncem platnosti DPP?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců
Poskytování prostředků k výkonu odborové činnosti má své hranice
Personální organizace a její rozvoj
Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Ochrana oznamovatelů: vývoj a výhled
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Od jakého okamžiku působí u zaměstnavatele odborová organizace
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zaměstnanci a sociální sítě
Dostali jste oznámení o nové covidové odborové organizaci?
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Ochrana oznamovatelů: stav po uplynutí transpoziční lhůty
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia

Související otázky a odpovědi

Dárková vánoční krabice pro zaměstnance a obchodní partnery
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Elektronické zpracování cestovních příkazů - špatně viditelný doklad
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Uchování kopií dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Archivace docházky
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Odmítnutí pracovního úkolu
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla

Související předpisy

§ 317 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce