Cestovní náhrady

Plné znění otázky

Platí dosud, že zaměstnanci přísluší stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;

b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin;

c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin?

Jsme příspěvková organizace-základní škola, zřizovatelem je město, a tuto skutečnost máme ve vnitřní směrnici o cestovních náhradách.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Fond pracovní doby za měsíc
Nástup na druhou mateřskou dovolenou a nárok na dovolené
Řádná dovolená v průběhu rodičovské dovolené
Paušalizace cestovních náhrad
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Krácení cestovních náhrad
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Kdy vydávat stravenky?
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Paušalizace cestovních náhrad u obchodních zástupců a dalších skupin zaměstnanců
Výpočet stravného
Strava při LVK
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance

Související články

Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Cestovní náhrady v roce 2021
Určení základní sazby zahraničního stravného
Automobil v pracovněprávních vztazích
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2022
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Příprava zákona o zahraniční službě

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce