Kvalifikační dohoda - změna zaměstnavatele?

Plné znění otázky

Chtěla bych se zeptat na možnost modifikace závazku z kvalifikační dohody v tom smyslu, že by zaměstnanec byl po zvýšení kvalifikace povinen po sjednanou dobu setrvat u zaměstnavatele, kterým by se ale rozuměl nejen zaměstnavatel aktuální, ale případně i další potenciální zaměstnavatelé ze skupiny (propojených) společností - např. u mateřské či dceřiné společnosti aktuálního zaměstnavatele. Jinými slovy, zda je možné platně sjednat se zaměstnancem, že jeho závazek setrvat u zaměstnavatele po zvýšení kvalifikace bude trvat/pokračovat i v případě, kdy dojde k rozvázání pracovního poměru u zaměstnavatele a vzniku nového pracovního poměru u zaměstnavatele jiného (z předem vymezeného okruhu zaměstnavatelů - matek/dcer). Děkuji za odpověď.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Uplatnění PHM do výdajů po ukončení úvěrové smlouvy
Roční odměna a rozpočet do průměru
FKSP – alkohol jako občerstvení
Odpovědnost účetní
Odvod pojistného na sociální pojištění
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Úklidové služby
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
Exekuce/odstupné
Exekuce a odstupné
Kompenzace za nevyplacené odstupné
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Nárok na dovolenou za rok 2021
Konkurenční doložka

Související články

Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Diskriminace na pracovišti
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Klady a zápory sdíleného pracovního místa

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce