Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem

Vydáno: 9 minut čtení

Zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb., dále jen „OSŘ"), nabývá účinnosti 1. 7. 2021. Právní úprava chráněného účtu je uvedena v ustanoveních § 304c až § 304e OSŘ. Chráněný účet má fungovat jako jiný běžný účet v bance, ovšem soudní exekutor nebude moci finanční prostředky na tomto účtu zabavit. Finanční prostředky na chráněném účtu tak budou po celou dobu plně k dispozici jeho vlastníkovi.

Zákonnou úpravou se řeší situace, kdy zbytek čisté mzdy, který dlužníkovi po provedené exekuční srážce náležel, se převáděl na jeho platební účet a soudní exekutor vydal exekuci dle § 304 OSŘ přikázáním pohledávky z účtu dlužníka. Za dané situace pak dlužník neměl z čeho žít a obvykle se se zaměstnavatelem dohodli na výplatě mzdy v hotovosti nebo na převodu zbytku čisté mzdy na jiný účet, jehož vlastníkem byl příbuzný dlužníka nebo jiná osoba.

Chráněný účet má chránit příjmy, které nelze exekučně postihovat. Jde například o mimořádný příspěvek při karanténě, peněžitý příspěvek na stravování, cestovní náhrady, daňový bonus na nezaopatřené dítě atd., a příjmy, z nichž již byla provedena příslušná srážka ze mzdy.

Aby nedocházelo ke zneužívání chráněného účtu pro jiné účely (schovávání finančních prostředků před exekutory), je zákonem stanoveno, že na chráněný účet bude banka připisovat pouze platby z předem označených zdrojů, kterými mohou být příjmy od vlastníka účtu (dlužník), a je-li k rukám povinného placeno výživné na dítě, tak i dlužníka z výživného. Aby byl peněžní ústav schopen identifikovat „chráněné příjmy", bude nutné bance určit konkrétní účty, z nichž budou „chráněné příjmy" odesílány.

Zaměstnanec může mít jen jeden chráněný účet a při jeho zřízení musí prohlásit, že jiným chráněným účtem nedisponuje. Zřízení a vedení chráněného účtu bude pro povinného bez úplaty.

Zaměstnanec je oprávněn žádat zaměstnavatele (plátce j

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Chráněný účet pohledem nových povinností plátců mzdy
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zaměstnanec v exekuci
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuce a odstupné
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Pořadí exekucí
Srážka ze mzdy na stravenky
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet srážky ze mzdy po 1. 6. 2019
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Exekuce
Výživné a exekuce
Výpočet splátky pro insolvenci
Potvrzení k chráněnému účtu
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Exekuce/odstupné
Srážky ze mzdy - cestovné
Exekuční příkaz - srážky ze mzdy a přikázání jiné pohledávky
Pořadí exekucí
Ošatné a exekuce
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Krácení nezabavitelné částky
Exekuce u manželů
Insolvence

Související předpisy

38/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)