Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění

Plné znění otázky

Na našeho zaměstnance byla uvalena vazba v cizině (mimo EU). Tuto skutečnost máme (e-mailem) potvrzenu od českého zastupitelského úřadu v této zemi. Po dobu vazby je plátcem pojistného stát. Jak máme postupovat ve vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Plánování směn a práce přesčas
Příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění
Práce malého rozsahu
Účast na zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno po část dne
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměna pěstouna a výkon SVČ

Související články

Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami
Kontrola jako důležitá součást činnosti zdravotních pojišťoven
Evropský průkaz zdravotního pojištění a "nové kartičky" VZP ČR
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Jak se tvoří příjmy zdravotních pojišťoven
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich důsledky
Změna zaměstnavatele a dopady pro pojištěnce ve zdravotním pojištění
Jak předejít sankcím ze strany zdravotní pojišťovny
Struktura pohledávek zdravotní pojišťovny

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů