Daňové zvýhodnění na dítě

Plné znění otázky

Může matka uplatňovat daňové zvýhodnění na dceru za měsíce červen, červenec a srpen, září, která ukončila 4. ročník, ale neodmaturovala, maturitní zkoušku bude dělat až v září, ale od června má živnostenský list a pracuje.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Kompenzační bonus při souběhu OSVČ, HPP a rodičovského příspěvku
Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru
Vliv daňové kontroly a daňové ztráty na prekluzi
Sleva na dani na vyživované zletilé dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě při paušálu § 7 a skutečných výdajích v § 9
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na studující dítě u nového zaměstnance
Chybějící potvrzení druhého z poplatníků
Odpočet na dítě poplatníka, studující na vysoké škole
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na děti
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě
Sleva na vyživované dítě
Sleva na studující zletilé dítě
Daňové zvýhodnění na studující dítě
Daňové zvýhodnění VOŠ
Daňové zvýhodnění na dítě, které je držitelem průkazu ZTP

Související předpisy

§ 12. 1, 13. 2, 3 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
§ 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů