Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022

Vydáno: 12 minut čtení

Jako každý rok se i od 1. ledna letošního roku změnila vlivem zvýšení normativních nákladů na bydlení (nařízení vlády č. 580/2021 Sb.) základní nezabavitelná částka na osobu dlužníka i na vyživované osoby (manželka, nezaopatřené děti) a částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení. Nové parametry se použijí poprvé při srážkách za leden 2022, které se provádí v průběhu února 2022. Zcela novou záležitostí je pak zavedení nároku plátce mzdy (zaměstnavatele) na paušální náhradu nákladů za provádění srážek ze mzdy.

Poznámka redakce: Existují dva názory na výklad dopadu zákona č. 17/2022 Sb. (novela zákona o státní sociální podpoře) na navýšení nezabavitelné částky a tím i do srážek ze mzdy. Autor se přiklání k výkladu, kdy od 1. 1. 2022 k navýšení nezabavitelné částky dochází.

Při provádění srážek z mezd se postupuje podle ustanovení § 276 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ), a podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (nařízení o nezabavitelných částkách). Normativní náklady na bydlení, které mají vliv na výpočet nezabavitelných částek při srážkách ze mzdy, se zvýšily prosincovým nařízení vlády č. 580/2021 Sb.

V lednu 2022 byla schválena novela zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 17/2022 Sb.), která výrazně navýšila normativní náklady na bydlení pro rok 2022 (z důvodu zvýšení cen energií), a která by měla vést k usnadnění přístupu k příspěvku na bydlení. Domnívám se, že takto zvýšené normativní náklady na bydlení ovlivní i výpočet nezabavitelných částek pro účely provádění srážek ze mzdy, a to již při srážkách ze mzdy za leden 2022. Nicméně podle některých odborníků bylo toto navýšení uskutečněno pouze pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení (viz § 26a odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb.). Z tohoto důvodu zde uvádím obě varianty výpočtu nezabavitelných částek, v příkladech beru v úvahu i dodatečně zvýšené normativní náklady na bydlení zákonem č. 17/2022 Sb.

Životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení jednotlivce

 

rok 2021

od 1. 1. 2022

po schválení n

Související dokumenty

Související články

Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuce a odstupné
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Zaměstnanec v exekuci
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související otázky a odpovědi

Insolvence
Exekuce
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Exekuční srážky
Výživné a exekuce
Výpočet splátky pro insolvenci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Exekuce
Provádění srážek ze mzdy
Dohoda o provedení práce a exekuce
Přijetí zaměstnance s exekucí
Exekuce a jiné splátky
Srážky ze mzdy - exekuce na výživné
Exekuce
Exekuce
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Součinnost zaměstnavatele s exekutorem
Exekuční příkaz
Srážky, exekuce, daňový bonus
Exekuce na zaměstnance