Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021

Vydáno: 6 minut čtení

Jako každý rok se i od 1. ledna letošního roku změnila vlivem zvýšení normativních nákladů na bydlení (nařízení vlády č. 580/2020 Sb.) základní nezabavitelná částka na osobu dlužníka i na vyživované osoby (manželka, nezaopatřené děti) a částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení. Nové parametry se použijí poprvé při srážkách za leden 2021, které se provádí v průběhu února 2021.

Při provádění srážek z mezd se postupuje podle ustanovení § 276 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ), a podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (nařízení o nezabavitelných částkách).

Upozornění:

V oblasti srážek ze mzdy došlo k výrazným změnám v průběhu loňského roku, kromě tradiční valorizace normativních nákladů na bydlení (1. 1. 2020) se po 8 letech zvýšilo životní minimum (1. 4. 2020), hlavně se ale měnila konstrukce výpočtu nezabavitelných částek na povinného (dlužníka) a na jím vyživované osoby (1. 7. 2020).

Těmito změnami se poměrně výrazně zvýšila výše nezabavitelné částky a snížila částka maximální možné srážky ze mzdy. To bylo i smyslem změny konstruk

Související dokumenty

Související články

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Exekuce a odstupné
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Zaměstnanec v exekuci
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020

Související předpisy

580/2020 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
99/1963 Sb. občanský soudní řád
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Související vzory

Vzor: Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)

Související komentovaná judikatura

Srážky z odstupného a nezabavitelná částka

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Insolvence
Exekuce
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Exekuční srážky
Výživné a exekuce
Výpočet splátky pro insolvenci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Exekuce
Provádění srážek ze mzdy
Dohoda o provedení práce a exekuce
Přijetí zaměstnance s exekucí
Exekuce a jiné splátky
Srážky ze mzdy - exekuce na výživné
Exekuce
Exekuce
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Součinnost zaměstnavatele s exekutorem
Exekuční příkaz
Srážky, exekuce, daňový bonus
Exekuce na zaměstnance