Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019

Vydáno: 12 minut čtení

Nařízením vlády č. 91/2019 Sb. dochází k 1. 6. 2019 k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Do 31. 5. 2019 platilo, že částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí součet částky životního minima jednotlivce (3 410 Kč) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (6 233 Kč).

Znamená to, že při provádění všech srážek ze mzdy v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 se uplatní částka, nad kterou je mzda postižitelná bez omezení, ve výši 9 643 Kč, od 1. 6. 2019 se jedná o částku 19 286 Kč.

Přechodným ustanovením uvedeným v článku II. se stanoví, že v řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní nově vypočtenou částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Při výpočtu srážek ze mzdy se uplatní výše uvedená změna poprvé ve mzdách za červen, výplatní termín červenec 2019, a to bez ohledu na to, v jaké době byl exekuční titul oprávněným orgánem vydán nebo doručen plátci mzdy. Vždy je rozhodující, zda je příslušná srážka v prvním pořadí (provádí se) nebo až v dalším pořadí.

Připomeňme si celý postup při výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 a od 1. června 2019.

Z čisté mzdy se odečte nezabavitelná částka podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., která se vyplácí povinnému, jedná-li se o jediného plátce mzdy.

Nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, je odvozena

  • ze životního minima jednotlivce, které je určeno v

Související dokumenty

Související články

Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Exekuční srážky v roce 2018
Exekuční srážky v roce 2017
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Exekuční srážky v roce 2018
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Exekuce a odstupné
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Zaměstnanec v exekuci
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022

Související předpisy

91/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
99/1963 Sb. občanský soudní řád
110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
320/2018 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
89/2012 Sb. občanský zákoník
40/1964 Sb. občanský zákoník

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce
Exekuce
Výživné a exekuce
Exekuce
Zaměstnanec a insolvence
Pořadí exekucí
Krácení nezabavitelné částky
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Exekuční srážky u nového zaměstnance
Srážka na žádost zaměstnance z nezabavitelného minima
Insolvence
Výživné a exekuce
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Exekuční srážky
Exekuce
Výpočet splátky pro insolvenci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Srážky ze mzdy - exekuce
Exekuce
Provádění srážek ze mzdy