Krácení dovolené a ošetřovné

Plné znění otázky

Je možné krátit dovolenou z důvodu čerpání ošetřovného?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Nová právní úprava dovolené
Krácení dovolené v roce 2021
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému

Související otázky a odpovědi

Posunutí termínu pro podání daňového přiznání a lhůty pro placení daně kvůli koronaviru
Zdravotní pojištění OSVČ - přechod z daňové evidence na vedení účetnictví
Pracovnělékařská prohlídka
Ošetřovné
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Krácení dovolené
Žena na další mateřské dovolené
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Nárok na řádnou dovolenou
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Neomluvená absence a krácení dovolené
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Rodičovská dovolená a neplacené volno poskytnuté do začátku školního roku
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní

Související předpisy

§ 216. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce