Dohoda o provedení práce

Plné znění otázky

Je-li se zaměstnancem podepsaná dohoda od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017, mzdu má každý měsíc do 10 000 Kč, nikdy víc, ale za ten rok to bude třeba 15 000 Kč, není nutné zaměstnance přihlašovat na zdravotní a na sociální, anebo ano? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Ošetřovné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál a DPP
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Odměna z dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Mzdové listy
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce

Související předpisy

§ 75 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 36 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů