Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ

Plné znění otázky

Dobrý den, prosím o vysvětlení, jak to bude s periodickou prohlídkou u zaměstnance na dohodu, který je zařazen do 1.kategorie, nemá žádná rizika, na vstupní prohlídku tedy nemusí. Do 31.12.2022 platilo, že by musel po 4 letech ( věk nad 50 roků, práce na dohodu se opakovala) na periodickou prohlídku, jak to bude po 1.1.2023, když na periodické v 1. a 2. kategorii se nemusí? Děkuji

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost
Uplynutí doby

Související články

Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Cesta do zaměstnání
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zaměstnávání brigádníků
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Status student
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
ELDP a DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
DPP - vstupní prohlídka
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Rozdělení měsíční odměny mezi DPP a DPČ
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Ukončení DPP a vznik DPČ

Související předpisy

§ 39 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
§ 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 59 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
§ 11 vyhlášky 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)