Vstupní lékařská prohlídka u dohod mimo pracovní poměr při práci v noci

Plné znění otázky

Je nutná vstupní lékařská prohlídka u DPP a DPČ, když se nejedná o rizikovou práci, nejedná se o mladistvého, ale bude vykonávat i práci v noci? Během 1 měsíce bude pracovat 1 týden v noci.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Co přináší novela zákoníku práce
Cesta do zaměstnání
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby

Související otázky a odpovědi

Bezdlužnost agentury práce
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 11 hod.
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
DPP - vstupní prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Refakturace mezd
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
Rozdělení měsíční odměny mezi DPP a DPČ
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)

Související předpisy

§ 78, 94 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 59 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)