Inspekce práce a dovolená

Vydáno: 11 minut čtení

Před několika lety jsem byl na semináři významného soudce Nejvyššího soudu. Padl dotaz, který se týkal dovolené, a pan soudce odpověděl: „Na dovolenou se mě neptejte, kvůli té se nikdo nesoudí.“ Zajisté, jednalo se do určité míry o nadsázku. Nicméně vzhledem k tomu, že pracovněprávních sporů v České republice není obecně vzato nijak velké množství, tak je nanejvýš pravděpodobné, že soudů, kde se předmět sporu týká dovolené, je ještě mnohem méně.

Nabízí se otázka, zda se tedy zaměstnanci často obracejí s podněty na inspekci práce, které se vztahují k dovolené. Ani zde však nejsou podněty směřující výhradně k dovolené něčím zcela obvyklým. Spíš jsou součástí podnětu, který směřuje k širšímu okruhu problémů.

Pokusím se popsat některé vybrané problémy v souvislosti s dovolenou, se kterými se inspekce práce potkává.

Čerpání dovolené

Právní úprava v zákoníku práce ukotvuje několik základních pravidel pro určení čerpání dovolené. Především je to fakt, že dovolenou určuje (s některými omezeními) zaměstnavatel. Má tak činit podle písemného rozvrhu schváleného odborovou organizací, pokud tato u zaměstnavatele působí. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny v celku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Nárok na dovolenou
Otázky a odpovědi k dovolené
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Otázky a odpovědi k dovolené
Nová právní úprava dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech

Související otázky a odpovědi

Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Převádění dovolené
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Stávka a její vliv na dovolenou
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Nárok na dovolenou
Čerpání dovolené
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Nárok na dovolenou
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Dovolená před nástupem na mateřskou dovolenou
Dovolená při změně zaměstnání v průběhu téhož roku
Nástup na druhou mateřskou dovolenou a nárok na dovolené
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce