Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry

Plné znění otázky

Mám zaměstnance, který má dva úvěry na bydlení, u obou donesl potvrzení o úrocích a smlouvy. Jeden úvěr je na byt, který zrekonstruoval a ve kterém má trvalé bydliště a zároveň je vlastník, byt nepronajímá. Druhý úvěr je na dům (dům také zrekonstruoval), ve kterém se denně zdržuje a zároveň je také jeho vlastník. Může si uplatnit oboje úroky, nebo jen ty kde má trvalé bydliště? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výpověď daná zaměstnavatelem
Sleva na pojistném u zaměstnanců mladších 21 let
Předčasný důchod bez výplaty
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Roční zúčtování daně a příjmy z Evropské komise
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou a roční zúčtování daňových záloh
Roční zúčtování provedené zaměstnavatelem - přeplatek 2 Kč
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Roční zúčtování daně z příjmu
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Zdanění doplatku mzdy po skončení pracovního poměru
Povinnost zaměstnance podat přiznání při vyplacení vyšší odměny

Související články

Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů