Sleva na vyživované dítě

Plné znění otázky

V pracovním poměru máme zaměstnance z Ukrajiny, od roku 2000 žije a pracuje v ČR, státní příslušnost Ukrajina, celý rok žije v ČR, na Ukrajině se zdržuje 1-2 týdny v roce. Je ženatý s Ukrajinkou, dítě se jim narodilo v ČR, pořídili si v ČR byt, splácí hypotéku, mají účet v bance, dítě chodí v ČR do školky. Mají zde středisko životních zájmů - druh povolení pobytu: trvalý pobyt, povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU dotaz: lze u tohoto zaměstnance uplatnit měsíčně ve výplatě slevu na vyživované dítě? Lze provést roční vyúčtování?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Stručný přehled aktuálních změn v ročním zúčtování za rok 2017
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část

Související otázky a odpovědi

Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Zdanění mzdy zaměstnanců pracujících zároveň v tuzemsku a ve Švédsku
Daňové zvýhodnění na dvě děti
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Roční zúčtování/daňové přiznání
Vyúčtování daně zaměstnankyně - Slovenky
Daňový nerezident - Ukrajinec
Vyúčtování daně zaměstnanci s předchozími příjmy ze zahraničí
Penzijní připojištění vyplácené z Německa - zdanění výnosů
Sleva na manželku a dítě - cizinci
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Zvýhodnění na dítě
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
RRSP penze z Kanady
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Zdanění příjmů občana Slovenska
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska

Související předpisy

103/1999 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
§ 2, 35c, 37, 38h, 38ch zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů