Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD

Plné znění otázky

V souladu s § 17 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 589/2006 Sb. může být u řidičů MHD nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami rozdělen na dvě nebo tři části, přičemž musí jedna část činit alespoň 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen z 11 hodin na alespoň 12 hodin. Započítává se do této doby časový interval mezi koncem jedné části dělené směny a začátkem druhé části? Např. dělená směna 06.00 – 09.00, 14.00 – 21.30, následující směna od 06.00 do 13.00 - tzn. odpočinek v délce 5 + 8,5 hodiny (od 9.00 – 14.00 a od 21.30 – 6.00), tj. nepřetržitý odpočinek v celkové délce 13,5 hodiny. Zaznamenali jsme názor, že není možné dobu mezi částmi dělené směny do nepřetržitého odpočinku započítávat. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Zákoník práce
Přestávka na jídlo a oddech
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Délka směny
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Rozvržení pracovní doby
Práce přesčas
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Práce přesčas a její proplacení
Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu

Související články

Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pracovní doba v silniční dopravě
Několik poznámek k pracovní době
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Kontrola evidence pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd

Související pracovní situace

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Práce ve svátek
Konto pracovní doby
Bezpečnostní přestávka
Práce přesčas při práci ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související předpisy

589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě