Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku

Plné znění otázky

Mohu jako zaměstnavatel provést roční zúčtování za rok 2022 zaměstnanci, který k nám nastoupil do pracovního poměru až 1. 1. 2023? Nebo si musí zaměstnanec požádat o provedení ročního zúčtování u svého předchozího zaměstnavatele, u něhož byl v pracovním poměru do 31. 12. 2022? A jak je to s důchodkyní, která byla u nás zaměstnaná jen po část roku, od ledna do června 2022, a zbytek roku již nikde zaměstnaná nebyla? Může si o roční zúčtování požádat u nás?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Doručení výpovědi
Příjmy ze zaměstnání v Německu
Nárok na uplatnění Antivirus C
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně a příjmy z Evropské komise
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Roční zúčtování daně z příjmu
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Zdanění doplatku mzdy po skončení pracovního poměru
Povinnost zaměstnance podat přiznání při vyplacení vyšší odměny
Vratka přeplatku na dani zaměstnanci
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021

Související články

Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Roční zúčtování daně 2015
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Roční zúčtování záloh

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů