Roční zúčtování daně občanovi Slovenska

Plné znění otázky

Firma zaměstnává od 1. 10. 2020 Slovenku, trvalý pobyt v SR, v roce 2020 měla pouze příjmy v ČR. Za 01-09/2020 měla příjmy u jiného zaměstnavatele v ČR. Podepsala prohlášení. Může firma, stávající zaměstnavatel, provést roční zúčtování daně této zaměstnankyni?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP

Související články

Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování daně 2015
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce
Příspěvek na péči - osvobození od daně z příjmů
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování/daňové přiznání
Vyúčtování daně zaměstnankyně - Slovenky
Daňový nerezident - Ukrajinec
Vyúčtování daně zaměstnanci s předchozími příjmy ze zahraničí
Penzijní připojištění vyplácené z Německa - zdanění výnosů
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
RRSP penze z Kanady
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Sleva na manželku a dítě - cizinci
Zdanění příjmů ze zaměstnání z Kypru
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Srážková daň a služby ze Seychel
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Roční zúčtování daně z příjmu

Související předpisy

§ 15.9 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38c, 35ba.2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38g.2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů