Daňové zvýhodnění-poručnictví

Plné znění otázky

Zaměstnankyně si uplatňovala daňové zvýhodnění na vnučku, jelikož její dcera v době narození nebyla plnoletá na základě soudního rozsudku o jmenování poručníka. V červenci 2022 dovršila dcera 18 let a zaměstnankyně mi donesla Potvrzení o studiu na SŠ. V měsíci září 2022 mi zaměstnankyně oznámila, že dcera ke dni 15. 9. 2022 přerušila studium. Daňové zvýhodnění bylo zrušeno od října 2022. Jak to bude dál s daňovým zvýhodněním na vnučku? Nový rozsudek o zrušení poručnictví mi zatím nebyl dodán. Musí mi zaměstnankyně dodat Potvrzení od dcery, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na vnučku, jelikož je již plnoletá? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Ošetřovné
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Paušální výdaj na dopravu 5.000 Kč a DPH - doplnění k ID 1074/09
Ukončení pracovní smlouvy
Výše stravného pro již nepracujícího důchodce školy ve školní jídelně
Covid - očkování, testování
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Povinnost zaměstnance podat přiznání při vyplacení vyšší odměny
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Odpočet úroků z hypotéky
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Roční zúčtování daně z příjmu
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou a roční zúčtování daňových záloh
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska

Související předpisy

§ 35c, 21e zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů