Krácení dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnanec dostal výpověď z organizačních důvodů k 31. 8. 2022. Dne 12. 8. 2022 nastoupil na nemocenskou, která stále trvá. Do 11. 8. 2022 odpracoval všechny plánované směny (5 × 8 = 40 hod./týden). Celoroční nárok na řádnou dovolenou v délce 5 týdnů – 200 hodin. Dovolená za rok 2022 bude tedy 197 hod.?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Co přináší novela zákoníku práce
Jak správně zkrátit dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené

Související otázky a odpovědi

FKSP - nepeněžní dar pomocí poukázek Unišek+FKSP
Nárok na dovolenou po neplaceném volnu RD
Tiskopis Žádost o RZD
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Vznik nároku na dovolenou u DPČ
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Neomluvená absence a krácení dovolené
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Dovolená u dohod o provedení práce v roce 2024
Neproplacená dovolená
Ukončení pracovního poměru - absence

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce