Krácení dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnanec firmy má sepsanou pracovní smlouvu na 40 hod týdně, pravidelně rozvrženou pracovní dobu, včetně 20 dnů dovolené za rok 2019. Od 1. 4. 2019 dodatkem se pracovní doba mění. Docházet do práce bude 3 dny v týdnu po 8 hodin, 24 hodin týdně. Má zaměstnanec nárok na dovolenou od 1. 4. 2019? Jak nastavit dovolenou, když se krátí týdenní pracovní doba? Zaměstnanci mají i stravenky. Má tento zaměstnanec nárok na stravenku za den, v kterém odpracuje 8 hodin? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Nová právní úprava dovolené
Krácení dovolené v roce 2021
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dovolená od 1. 1. 2021
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou

Související otázky a odpovědi

Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Změna úvazku a dovolená
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Krácení dovolené
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Výpočet dovolené dle nástupu během roku
Krácení dovolené při uzavření provozoven státem
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Souvislé čerpání dovolené
Dovolená navíc
Dovolená
Krácení dovolené, pracovní úraz
Dovolená
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Dovolená
Výpočet dovolené za odpracované dny
Nárok na dovolenou
Změna úvazku a dovolená
Výpočet dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce