Výpočet dovolené za odpracované dny

Plné znění otázky

Výměra dovolené v naší firmě činí 4 týdny. Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 8. 2. 2019 na pracovní poměr na dobu neurčitou. Bude končit 30. 4. 2019. Ve dnech 25. 3. 2019 a 29. 4. 2019 si vybral 2 dny dovolené. Ke dni skončení pracovního poměru vznikne zaměstnanci nárok na dovolenou za odpracované dny. Spadají do tohoto výpočtu dovolené za odpracované dny již vybrané dva dny jako odpracované dny? Kolik dní mu ještě budeme muset proplatit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Co přináší novela zákoníku práce
Otázky a odpovědi k dovolené
Nová právní úprava dovolené
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou k 31. 12. běžného roku
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Výpočet dovolené dle nástupu během roku
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená
Výpočet dovolené
Krácení dovolené
Dovolená
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou
Změna úvazku a dovolená
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Krácení dovolené za nemoc
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku

Související předpisy

§ 214 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce