Výpočet dovolené dle nástupu během roku

Plné znění otázky

Máme pracovní dobu 40 hod. týdně, nárok na dovolenou 4 týdny. Jeden zaměstnanec nastoupil dne 1. 3. 2022 a jiný zaměstnanec nastoupil 1. 4. 2022. Jestliže zaměstnanec nastoupil 1. 3. 2022, bude se tento týden započítávat do odpracovaných, i když není celý odpracovaný? Na kolik dní dovolené mají tito zaměstnanci nárok?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Nárok na dovolenou
Jak správně zkrátit dovolenou
Dovolená a svátek
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Inspekce práce a dovolená
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání na Slovensku českou společností II
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Výše stravného pro již nepracujícího důchodce školy ve školní jídelně
Dovolená
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Nárok na dovolenou
Výpočet dovolené v roce 2021
Nárok na dovolenou
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Výpočet dovolené
Krácení dovolené
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Dovolená
Výpočet dovolené za odpracované dny

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce