Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu

Plné znění otázky

Bude platit současné osvobození od placení minimálního zdravotního a sociálního pojištění do srpna 2020 i pro obnovené živnosti? Např. zaměstnanec na HPP ukončí k 30. 4. 2020 pracovní poměr a od 1. 5. 2020 si obnoví pozastavenou živnost a stane se OSVČ na hlavní činnost. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Kompenzační bonus při souběhu OSVČ, HPP a rodičovského příspěvku
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Odměny členů orgánů právnických osob
Student a daňové přiznání
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Pojistné zahraničního zaměstnance
Student a zdravotní a sociální pojištění
Přehled OSVČ
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Pojistné
Přihláška na OSSZ a ZP
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Neplacené volno po část dne

Související články

Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Zdravotní pojištění v době koronavirové
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Daňové aktuality
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Daňové aktuality
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani

Související předpisy

135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020