Krácení stravného

Plné znění otázky

Zaměstnanec se zúčastnil třídenního kurzu. Na faktuře je uvedena pouze částka za kurz bez jídla. Zaměstnanec uvedl, že strava jim byla bezplatně poskytnuta. Náleží zaměstnanci celé stravné nebo bude pokráceno? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Daňové aktuality
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Daňové aktuality
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání

Související otázky a odpovědi

Příjmy za streamování na streamovacím serveru
Daňové zvýhodnění - děti ve střídavé péči
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Kdy vydávat stravenky?
Stravenka a stravné
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Home office a stravenky
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Práce přesčas o víkendu a stravné
Krácení stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Tuzemské stravné u OSVČ
Stravné pro Polsko
Použití soukromého vozidla zaměstnance
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance

Související předpisy

§ 163 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce