Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti

Plné znění otázky

Zaměstnavatel provedl 14. den trvání dočasné pracovní neschopnosti u zaměstnance kontrolu. Zaměstnanec nebyl zastižen, na rozhodnutí o vzniku DPN vystaveném praktickým lékařem nebyly vycházky povoleny. Vzhledem k předchozím neomluveným absencím zaměstnance se zaměstnavatel rozhodl neposkytnout náhradu mzdy z důvodu porušení dodržování léčebného režimu. Zaměstnavatel dodržel všechny postupy - zprávu o kontrole s výzvou ke sdělení důvodu nepřítomnosti vhodil zaměstnanci do poštovní schránky. Zaměstnanec na výzvu nereagoval. Zaměstnavatel zaslal tedy zaměstnanci vyrozumění o nevyplacení náhrady mzdy z výše vedených důvodů, zprávu o kontrole a jejím výsledku zaslal praktickému lékaři a OSSZ. Po obdržení výplatního lístku se začal zaměstnanec ohrazovat, protože údajně měl vycházky povoleny, ale od jiného lékaře. K povolení vycházek údajně došlo 13. den DPN. Zaměstnavatel však žádné oznámení o povolených vycházkách od jiného lékaře neobdržel a na telefonický dotaz na OSSZ mu bylo sděleno, že takové informace nespokytují. Zaměstnavatel nadále trvá na tom, že jeho postup byl správný a náhradu mzdy odmítá vyplatit. Je názor zaměstnavatele správný?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Úmrtí blízké osoby
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Prostoj
Vlastní svatba
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výkon práce pro účely dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny

Související otázky a odpovědi

Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné
Náhrada mzdy u DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Krácení dovolené
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Okamžité zrušení pracovního poměru
Náhrada mzdy během DPN
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
DPČ a nemoc
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 56, 64.1.p) zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 192. 1, 6 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 301a zákona 262/2006 Sb., zákoník práce