Náhrada mzdy u DPN

Plné znění otázky

Dne 19. 10. 2023 byla zveřejněna odpověď na dotaz, podle které náleží náhrada mzdy v prvních 14 dnech DPN i v případě, že zaměstnanec (starobní důchodce) již v roce 2023, z důvodů předchozí DPN, vyčerpal podpůrčí dobu pro výplatu nemocenské (zveřejněno taky v časopise Práce a Mzda č. 11). Je tato odpověď skutečně správná? Mám pocit, že v tomto případě není splněna podmínka podle § 192 odst. 1 zákoníku práce (ke dni vzniku DPN zaměstnanec nesplňuje podmínky nároku na nemocenské). Ostatně v uvedeném ustanovení je výslovně uvedeno, že náhrada mzdy náleží jen do dne vyčerpání podpůrčí doby. Zde byla podpůrčí doba vyčerpána ještě před vznikem DPN.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Dovolená po mateřské dovolené
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Work-life balance
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dlouhodobé ošetřovné
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví

Související otázky a odpovědi

Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Náhrada mzdy během DPN
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Krácení dovolené
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Nemoc ve výpovědní době
Evidence pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
DPČ a nemoc

Související předpisy

§ 26, 28 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 192 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce