Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska

Plné znění otázky

Slovák pracující celoročně jako zaměstnanec pouze v České republice podává v ČR daňové přiznání k DPFO. Může uplatnit:

1) Nezdanitelnou částku za darování krve na Slovensku "Národné transfúzne službe SR"?

2) Slevu na dani - tzv. školkovné zaplacené "základnej škole s materskou školou" na Slovensku?

3) Daňové zvýhodnění na dítě, i když manželka uplatňovala obdobnou slevu (bonus) na Slovensku? Přepočet potvrzení (bod 1+2) provede jednotným kurzem?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele
Použití soukromého automobilu OSVČ
Zvýhodnění na dítě
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Školkovné - maximální výše
Uplatnění slevy na poplatníka
Dodatečné daňové přiznání
Příjmy z EU
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění

Související předpisy

§ 2. 2, 3; 15. 1, 9; 21e. 4; 35ba, 35b zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 35c, 38 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů