Dar - adopce koně

Plné znění otázky

Je možné odečíst jako "dar" v daňovém přiznání platbu za "adopci koně" sloužícího k hipoterapii? Jedna se o platbu o.p.s., která má akreditaci MZ ČR, že může hipoterapii používat jako oficiální léčebnou metodu. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Školkovné - maximální výše
Zvýhodnění na dítě
Uplatnění slevy na poplatníka
Dodatečné daňové přiznání
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Bezúplatné plnění - dary
Status student
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Sleva na dítě v přiznání
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Zdanění příjmů z Německa
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti

Související předpisy

§ 15. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 20. 8 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů