Příjmy z EU

Plné znění otázky

Vedu daňovou evidenci lékaři státní příslušnost Švédsko, který se v ČR v r. 2017 oženil, má tady bydliště (ale trvalý pobyt na registraci ŽL je Švédko) a vzhledem k jazykové bariéře nepodniká v ČR na základně zápisu v seznamu zdravotnických zařízení, ale na ŽL jako konzultace a odborné posudky, které fakturuje v rámci EU mimo ČR. Ve Švédsku má ještě svoji firmu, kde musí ještě 5 let po vystěhování podávat daňová přiznání. V r. 2017 kromě příjmu v ČR jako OSVČ měl ve Švédsku ještě příjem ze závislé činnosti a výplatu dividendy. Ještě k tomu dost cestuje, takže je otázka, jestli je rezidentem v ČR. Pokud ano - musím mu do přiznání kromě příjmu z podnikání zahrnout i příjmy ze Švédska (jaké k tomu případně potřebuji doklady)? Výplata závislé činnosti a dividendy proběhla v době před zahájením OSVČ. Pokud by se mohl v tomto roce rozhodnout (protože příští rok již budou příjmy pouze ze živnosti), že bude nerezidentem v ČR, tady bude mít příjmy pouze jako OSVČ, jaký by měl obdržet doklad pro to, aby celkové příjmy danil ve Švédsku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy

Související otázky a odpovědi

Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Zvýhodnění na dítě
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Příjmy z EU a DPFO
Srážková daň a služby ze Seychel
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Sleva na vyživované dítě
RRSP penze z Kanady
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Zdanění příjmů z podnikání prostřednictvím webové překladatelské platformy
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska

Související předpisy

§ 2, 6, 7, 8, 38f zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů