Uplatnění slevy na poplatníka

Plné znění otázky

Zzaměstnanec má vedle stálého měsíčního z příjmu ze zaměstnání ještě příjem ze závislé činnosti od státní organizace ve výši 10.000 Kč měsíčně, z něhož je odváděna záloha na daň a pojistné. Z tohoto důvodu mu zaměstnavatel nemůže udělat za rok 2016 vyúčtování daně, ale musí si sám podat daňové přiznání.

1) Můj první dotaz je, zda se bude v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob uvádět na řádku 64 základní sleva na poplatníka 24.840 Kč, když je tato sleva uplatňována v rámci měsíční mzdy u zaměstnavatele, zaměstnanec má podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů FO, ve kterém slevu uplatňuje?

2) A ještě druhý dotaz, zda se ve formuláři prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti budou uvádět případné úroky z hypoték či životní pojištění-oddíl 2-nezdanitelné části základu daně, pokud si zaměstnanec bude sám podávat daňové přiznání nebo zda tyto kolonky ponechat prázdné a neuvádět?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Ošetřovné
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019

Související otázky a odpovědi

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Školkovné - maximální výše
Zvýhodnění na dítě
Dodatečné daňové přiznání
Dar - adopce koně
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Sleva na dítě v přiznání
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Zdanění příjmů z Německa
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Zdanění důchodu z Rakouska
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Úmrtí OSVČ - sleva na dani

Související předpisy

§ 15, 35ba zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů