Příjmy ze Slovenska a daň v ČR

Plné znění otázky

Občan je zaměstnán na Slovensku (pro slovenského zaměstnavatele pracuje na Slovensku i v ČR). Slovenský zaměstnavatel mu vyplácí na Slovensku mzdu a zároveň z ní i sráží daň z příjmu. Občan také na Slovensku dostává dividendy, ze kterých je mu srážena daň. V ČR občan žádné příjmy nemá. Bude muset v ČR vyplňovat daňové přiznání?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Příjmy z EU
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Zvýhodnění na dítě
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Příjmy z EU a DPFO
Srážková daň a služby ze Seychel
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Příjmy z Chorvatska
Sleva na vyživované dítě
Podíly na zisku z Itálie
RRSP penze z Kanady

Související předpisy

100/2003 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
§ 2. 2-4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 8, 22, 28f, 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů