Výplata podílu na zisku ze Švýcarska

Plné znění otázky

Fyzická osoba (občan SRN s trvalým pobytem v ČR) je zaměstnanec české firmy a podává daňové přiznání. Nyní by měl dostat výplatu dividend či podílů na zisku z firmy ve Švýcarsku. Jak se toto daní, pokud to je a nebo pokud to není daněné ve Švýcarsku (mimo jiné s ohledem na smlouvu o zamezení dvojího zdanění)? Kam se to uvádí v přiznání DPFO? Má to dopad na sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Kompenzační bonus při souběhu OSVČ, HPP a rodičovského příspěvku
Vliv daňové kontroly a daňové ztráty na prekluzi
Příplatek za třídnictví
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Příjmy z EU
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Zvýhodnění na dítě
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Příjmy z EU a DPFO
Srážková daň a služby ze Seychel
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Příjmy z Chorvatska
Student a zdravotní a sociální pojištění
Příjmy ze zahraničí u OSVČ ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
Sleva na vyživované dítě

Související předpisy

281/1996 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
586/1992 Sb. o daních z příjmů