Zdanění důchodu z Rakouska

Plné znění otázky

Osvobozený důchod je 36 x 9 900 = 356 400 pro rok 2016. Obdržený důchod 399 101 Kč. Do daňového přiznání uvedu v § 10 celou částku důchodu, tj. 399 101 Kč nebo jen rozdíl ve výši 42 701 Kč? A uplatním slevu na poplatníka. Používá se při přepočtu na Kč jednotný kurz vyhlášený GFŘ za rok 2016?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Nemoc u DPP
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Příjmy z EU
Zvýhodnění na dítě
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS
Příjmy z Chorvatska
Zdanění důchodu
Příjmy z EU a DPFO
Podíly na zisku z Itálie
RRSP penze z Kanady
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Zdanění příjmů z podnikání prostřednictvím webové překladatelské platformy

Související předpisy

§ 38. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 4. 1. h) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů