Dodatečné daňové přiznání

Plné znění otázky

Zaměstnanec oznámil v zaměstnání, že jeho dcera má průkaz ZTP, a to i v minulých letech, ve kterých nebylo uplatněno daňové zvýhodnění ve výši ZTP, ale pouze zvýhodnění na dítě. Chtěl by podat dodatečné daňové přiznání, kde by zpětně uplatnil daňové zvýhodnění na ZTP dítěte. Zaměstnavatelem bylo prováděno roční zúčtování daně v minulých letech. Musí podat dodatečné daňové přiznání zaměstnanec nebo může opravit roční zúčtování zaměstnavatel? Při podání dodatečného přiznání musí uvést důvod? Musí se doložit opět všechny dokumenty, jako při řádném přiznání tzn. potvrzení o příjmech, potvrzení o životním pojištění atd.?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Školkovné - maximální výše
Zvýhodnění na dítě
Uplatnění slevy na poplatníka
Dar - adopce koně
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Status student
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Sleva na dítě
Uplatnění daňového zvýhodnění na studující dceru
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Spolupracující osoba a paušální výdaje + bonus nad děti
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Sleva na dítě v přiznání

Související předpisy

§ 250 zákona 280/2009 Sb. daňový řád
§ 38i zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů