Zvýhodnění na dítě

Plné znění otázky

Cizinka - rezidentka ČR si chce uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Otec dětí - cizinec - žije mimo ČR. Je možné, aby si uplatnila daňové zvýhodnění a jakou formou? Měsíčně, ročně, jen v daňovém přiznání? Jak doloží, že otec si děti neuplatňuje?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Snížení základu daně: úvěr
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba

Související články

Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec vyslaný na montáž
Práce z domova - místo výkonu práce
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - druh, družka
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Sleva na dítě v přiznání
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů