Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR

Plné znění otázky

Občan ČR má bydliště v ČR, nicméně celý rok žije v Austrálii a má zde australský domicil. V ČR vlastní byt, který pronajímá. Může si v DPFO, které podává na § 9 v ČR uplatnit slevu na poplatníka?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál a kratší pracovní úvazek - vliv na osvobození od daně z příjmů
Odměna jednatele při čerpání dovolené
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Příjmy z Chorvatska
Zvýhodnění na dítě
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Příjmy z EU
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Nájem nemovitosti umístěné v jiném státě
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Podíly na zisku z Itálie
Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Zdanění příjmů z podnikání prostřednictvím webové překladatelské platformy

Související předpisy

5/1996 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
586/1992 Sb. o daních z příjmů