Zdanění příjmů z Německa

Plné znění otázky

Občan české národnosti, trvale žijící v ČR v roce 2016 pracoval jako řidič, a to 9 měsíců v české firmě a 3 měsíce pro firmu německou. Každý rok podává samostatně daňové přiznání, ve kterém uplatňuje navíc úroky z hypotečního úvěru. Jak má za rok 2016 v daňovém přiznání vyúčtovat příjmy a z nich plynoucí daně z příjmu vyplacené z Německa? Zatím máme k dispozici jen výplatní pásky, kde souhrnný hrubý příjem je 7.170,26 EUR. Je možné tyto příjmy do daňového přiznání nezahrnovat? Jak by se v tom případě uplatnila základní sleva na poplatníka?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
DPP a ztráta na výdělku
Odměna při přiznání starobního důchodu
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Zdanění důchodu z Rakouska
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Příjmy z EU
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Zvýhodnění na dítě
Příjmy z Chorvatska
Příjmy z EU a DPFO
Srážková daň a služby ze Seychel
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců

Související předpisy

§ 2. 2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 22. 1. b) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 35ba. 1. a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38f. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů