Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva

Plné znění otázky

V naší společnosti nově uzavíráme Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva (ne klasickou pracovní smlouvu). Vztahuje se v pracovních vztazích, pokud není ve Smlouvě o VFPP výslovně uvedeno, ustanovení zákoníku práce a souvisejících předpisů? Např. povinnost vstupní lékařské prohlídky, nároku na dovolenou apod.? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Co přináší novela zákoníku práce
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Otázka souběhu funkcí
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 12. část - Pracovnělékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Okamžité zrušení pracovního poměru
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Kategorizace práce - smluvní lékař
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie

Související předpisy

§ 1, 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 59-62 zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)