Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19

Vydáno: 13 minut čtení

V návaznosti na pandemickou situaci způsobenou novým koronavirem SARS-CoV-2 vláda České republiky začala přijímat opatření zasahující do jednotlivých oblastí života obyvatelstva. Takovou oblastí byla i bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Toto pojednání se věnuje výhradně oblasti posudkové péče, resp. zdravotní způsobilosti k práci na základě pracovnělékařské prohlídky.

Ke dni 17. května 2020 došlo ke zrušení usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky nouzový stav.

Pracovnělékařské služby, resp. posuzování zdravotní způsobilosti k práci, od března do května roku 2020 v důsledku usnesení vlády č. 214 ze dne 15. března 2020, resp. usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020, potažmo usnesení vlády č. 538 ze dne 11. května 2020 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020 zažily svou existenční etapu, která s sebou přinesla zrušení řady esenciálních povinností a vytvoření velkého počtu odchylek v praxi pracovnělékařských služeb.

Usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020

Vláda usnesením ze dne 15. března 2020 č. 214, které následně zrušila a nahradila usnesením ze dne 23. března 2020 č. 280, umožnila pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci několik odchylek od běžného postupu stanoveného zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího právního předpisu, a to vyhlášky č. 79/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péč

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Posudkový závěr
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Letní brigády z pohledu BOZP
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 12. část - Pracovnělékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb

Související otázky a odpovědi

Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Zaměstnávání žáka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad

Související předpisy

110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
MZDR 20020/2020-1/OVZ mimořádné opatření - pracovnělékařské služby
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2011 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
236/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (posouzení zdravotní způsobilosti, pracovnělékařské prohlídky)
127/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zdravotní průkaz...)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související komentovaná judikatura

Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část - Pracovnělékařské prohlídky